samen maken we land vrij

COMMUNITY LAND TRUST NEDERLAND

3624682059_e56263cf04_b.jpg

We lopen tegen de grenzen aan van de economische groei. Onze planeet en samenleving laten zien dat de grens is bereikt, en wordt overschreden. De aarde warmt op. En klimaatverandering vraagt aanpassingen aan ons voor meer weerbare plekken, kleinschalige grondgebonden en natuurinclusieve landbouw, fauna bescherming. Grondstoffen worden schaarser. En recyclen en gebruik van materialen worden geherdefinieerd in de circulaire economie.  De sociale ongelijkheid en tweedeling in de samenleving groeit. Onze sociale verbanden en bijbehorend sociaal stelsel staan onder druk. Inwoners van steden hebben nauwelijks toegang tot betaalbare woningen of kunnen deelnemen aan inclusieve stadsvernieuwing. 

De symptomen van deze problematiek zien we overal om ons heen: landbouwgrond raakt uitgeput, sociaal ongenoegen in de vorm van protesten/gele hesjes maar ook in de grote steden is het door financiële speculatie in grond onmogelijk geworden om met een laag of middeninkomen een huis te kopen. 

Een van de uitdagingen van onze tijd is hoe we de oorzaak van onze problematiek op het gebied van het ecosysteem, economische systeem en sociale systeem kunnen aanpakken in plaats van de symptomen te bestrijden.

Wij zien onder al deze problemen het vraagstuk van grond eigendom. Wij kennen een privaat eigendomsrecht en grond verwisselt daarmee van eigenaar via de markt en de hoogste bieder. Dit leidt tot oplopende grondprijzen, uitnutting van de aarde en sociale ongelijkheid. Duurzame initiatieven stranden op financiële onhaalbaarheid. Uit de exploitatie kunnen de hoge kosten voor de grond niet worden terugverdiend. Dat kan anders.

Wij kiezen ervoor om het gedachtegoed en de ervaring van de Community Land Trust (CLT) principes te benutten. Waarom? Omdat het model van CLT borgt dat het land voor de lange termijn wordt vrijgemaakt en vrij blijft. Ook hebben zij het drievoudig eigenaarschap in de verschillende relaties rondom ‘de Aarde’ geadresseerd en uitgewerkt.

Met Community Land Trust willen we grond van de markt halen. Onze earth shot; 10% van alle grond in Nederland van de markt!

 WAT IS COMMUNITY LAND TRUST?

3624670631_7b05acba6f_b.jpg

In de kern is het organisatiemodel van CLT erop gericht om Grond (en materialen), Gebruik (wonen, landbouw, natuur e.d.) en belanghebbenden in het gebied (gemeenschap) te borgen. Lange termijn duurzaamheid in sociale, ecologische en economische zin staat centraal. Het land krijgt de kans om te herstellen, een gebied wordt integraal met het gebouw ontwikkeld in constante samenspraak met de gemeenschap. 

In België, Groot-Brittannië en Amerika wordt CLT al veelvuldig gebruikt om generaties lang met een laag inkomen betaalbaar te kunnen wonen in de stad, maar ook om inclusieve en duurzame landbouw mogelijk te maken. In onderstaand filmpje legt de Brusselse CLT uit hoe het CLT principe in Brussel gebruikt wordt.

Screenshot 2019-08-27 11.57.40.png

Wat gebeurt er in Nederland?

Er zijn op dit moment meerdere initiatieven die parallel werken volgens de principes van CLT. Deze initiatieven werken samen onder een stichting in oprichting om gezamenlijk het uit de markt halen van grond mogelijk te maken, kennis uit te wisselen en de Community Land Trust beweging in Nederland aan te jagen.

Community Land Trust Bijlmer
Zie https://www.cltbijlmer.nl/

Veerhuis Land Trust
Zie https://www.veerhuis.nl/aarde/

Heb jij, of ken jij een initiatief die ook volgens de principes van Community Land Trust opereert; neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Naam *
Naam